धादिङको तीन पालिका अति दुर्गम र तीन पालिका दुर्गममा वर्गीकरण

धादिङको तीन पालिका अति दुर्गम र तीन पालिका दुर्गममा वर्गीकरण