गाउँघर सुनसान पार्दै भारततर्फ मुगाली

गाउँघर सुनसान पार्दै भारततर्फ मुगाली