उपत्यकाभित्र रहेकाे त्रिविको जग्गाको अध्ययन गर्न पूर्वसचिव त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन

उपत्यकाभित्र रहेकाे त्रिविको जग्गाको अध्ययन गर्न पूर्वसचिव त्रितालको संयोजकत्वमा समिति गठन