शिवलिङ्गको किन गरिन्छ पूजा ?

शिवलिङ्गको किन गरिन्छ पूजा ?