सडक सुविधा नहुँदा बारिमै कुहिन्छ गुर्जाको आलु

सडक सुविधा नहुँदा बारिमै कुहिन्छ गुर्जाको आलु