सार्वजनिक पदाधिकारीका ‘पिआर’ र ‘ग्रिनकार्ड’ छानविन गर्न अख्तियारको निर्देशन

सार्वजनिक पदाधिकारीका ‘पिआर’ र ‘ग्रिनकार्ड’ छानविन गर्न अख्तियारको निर्देशन