लामखुट्टेको टोकाइबाट कसरी बच्ने ?

लामखुट्टेको टोकाइबाट कसरी बच्ने ?