वर्षाका कारण नेपाल र श्रीलङ्काबीचको खेल रद्द

वर्षाका कारण नेपाल र श्रीलङ्काबीचको खेल रद्द