अत्याधिक गर्मीले विद्यार्थी बेहोस भएपछि दाङका विद्यालय पुनः दुई दिन बन्द

अत्याधिक गर्मीले विद्यार्थी बेहोस भएपछि दाङका विद्यालय पुनः दुई दिन बन्द