बनावटी जीवन जिउँदा धेरै ऊर्जा समाप्त हुन्छ : सद्गुरु

बनावटी जीवन जिउँदा धेरै ऊर्जा समाप्त हुन्छ : सद्गुरु