राजन र सदीक्षाको स्वरमा ‘खुर्सानीलाई बियाँ’

राजन र सदीक्षाको स्वरमा ‘खुर्सानीलाई बियाँ’