दिउँसो सुत्ने बानी : फाइदा कि बेफाइदा ?

दिउँसो सुत्ने बानी : फाइदा कि बेफाइदा ?