जलवायु परिवर्तनको खराब असरको मार नेपालले खेपिरहेको छ : राष्ट्रपति

जलवायु परिवर्तनको खराब असरको मार नेपालले खेपिरहेको छ : राष्ट्रपति