तन्नेरीमा बढ्दो हृदयघातको समस्या : कारण निष्क्रिय जीवनशैली, अखाद्य वस्तुको सेवन

तन्नेरीमा बढ्दो हृदयघातको समस्या : कारण निष्क्रिय जीवनशैली, अखाद्य वस्तुको सेवन