भगवान्‌लाई किन चढाइन्छ नरिवल ?

भगवान्‌लाई किन चढाइन्छ नरिवल ?