अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति सभापति र सांसद किराँतीबीच सवालजवाफ जस्ताको त्यस्तै हेर्नुहोस्

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति सभापति र सांसद किराँतीबीच सवालजवाफ जस्ताको त्यस्तै हेर्नुहोस्