विश्वभरि विस्थापितको संख्या १२ करोड : संयुक्त राष्ट्रसंघ

विश्वभरि विस्थापितको संख्या १२ करोड : संयुक्त राष्ट्रसंघ