हनुमानको तस्विर कुन दिशामा राख्ने ?

हनुमानको तस्विर कुन दिशामा राख्ने ?