सरकारको भविष्यबारे चिन्ता गर्नुपर्नेबेला भएको छैन : महासचिव पोखरेल

सरकारको भविष्यबारे चिन्ता गर्नुपर्नेबेला भएको छैन : महासचिव पोखरेल