‘नदी धमिलिने बित्तिकै खानेपानी बन्द’

‘नदी धमिलिने बित्तिकै खानेपानी बन्द’