उखरमाउलो गर्मी : बाँकेमा दुई जनाको मृत्यु

उखरमाउलो गर्मी : बाँकेमा दुई जनाको मृत्यु