मेलम्चीको मुद्दामा पूर्वसुनुवाइ छलफलपछि मात्र नियमित सुनुवाइ हुने

मेलम्चीको मुद्दामा पूर्वसुनुवाइ छलफलपछि मात्र नियमित सुनुवाइ हुने