कटौती भएको प्राविधिक सचिवको पद थप गर्न मन्त्रीसमक्ष माग

कटौती भएको प्राविधिक सचिवको पद थप गर्न मन्त्रीसमक्ष माग