दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिद्वारा जनसांख्यिकीय राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा

दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपतिद्वारा जनसांख्यिकीय राष्ट्रिय संकटकाल घोषणा