अब महाधिवेशनलाई रोक्नसक्ने कुनै शक्ति नेपालमा छैन : नेता खनाल

अब महाधिवेशनलाई रोक्नसक्ने कुनै शक्ति नेपालमा छैन : नेता खनाल