संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञद्वारा इजरायलमा हतियार नपठाउन आग्रह

संयुक्त राष्ट्रसंघका विज्ञद्वारा इजरायलमा हतियार नपठाउन आग्रह