खोलाले बगाउँदा एक पुरुषको मृत्यु

खोलाले बगाउँदा एक पुरुषको मृत्यु