करिव ६४ करोडको बजेट ल्याउँदै सकियो भोजपुर नगरपालिकाको नगरसभा

करिव ६४ करोडको बजेट ल्याउँदै सकियो भोजपुर नगरपालिकाको नगरसभा