मुगुकाे सोरु गाउँपालिकाले ल्यायो ५३ करोड बढीको बजेट

मुगुकाे सोरु गाउँपालिकाले ल्यायो ५३ करोड बढीको बजेट