इजरायली सेनाद्वारा वेस्ट बैंकमा २ प्यालेस्टाइनीको हत्या

इजरायली सेनाद्वारा वेस्ट बैंकमा २ प्यालेस्टाइनीको हत्या