खाली पेटमा किन पिउनु हुँदैन दूधको चिया ?

खाली पेटमा किन पिउनु हुँदैन दूधको चिया ?