सहकारीमा समस्या रहेसम्म बैंकको खराब कर्जा नघट्ने

सहकारीमा समस्या रहेसम्म बैंकको खराब कर्जा नघट्ने