राजदूत नियुक्तिमा प्याकुरेलको असन्तुष्टि

राजदूत नियुक्तिमा प्याकुरेलको असन्तुष्टि