कांग्रेसको प्रश्न : जिबी राईको लोकेसन पत्ता लागिसक्यो भनेको भगाउन हो ?

कांग्रेसको प्रश्न : जिबी राईको लोकेसन पत्ता लागिसक्यो भनेको भगाउन हो ?