डेङ्गीका बिरामी बढेपछि अस्पतालमा शय्या अभाव

डेङ्गीका बिरामी बढेपछि अस्पतालमा शय्या अभाव