देवीघाट–गल्छी सडक अवरुद्ध

देवीघाट–गल्छी सडक अवरुद्ध