सबै किसिमका गीत गाइरहेकी छु : सुमी पराजुली, गायिका

सबै किसिमका गीत गाइरहेकी छु : सुमी पराजुली, गायिका