आइतबार कुन भगवानको पूजा गर्ने ?

आइतबार कुन भगवानको पूजा गर्ने ?