‘पिर पर्या छ’ भन्दै हिमाल र अस्मिता

‘पिर पर्या छ’ भन्दै हिमाल र अस्मिता