औषधि सेवनमा यस्ता गल्तीहरु गर्नुहुँदैन, जो खतरनाक हुनसक्छ

औषधि सेवनमा यस्ता गल्तीहरु गर्नुहुँदैन, जो खतरनाक हुनसक्छ