धारा ७६(२) अनुसार नै नयाँ सरकार बन्ने संवैधानिक अभ्यास र सर्वोच्चको नजिर

धारा ७६(२) अनुसार नै नयाँ सरकार बन्ने संवैधानिक अभ्यास र सर्वोच्चको नजिर