संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवद्वारा विश्वव्यापी एकताको आह्वान

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवद्वारा विश्वव्यापी एकताको आह्वान