झुट्टा वितरण पेश गरी शिक्षकमा नियुक्ति लिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर

झुट्टा वितरण पेश गरी शिक्षकमा नियुक्ति लिई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर