राज्यविरुद्धका मौलिक हक नागरिकका लागि मात्रै भएको सर्वोच्चको जिकिर

राज्यविरुद्धका मौलिक हक नागरिकका लागि मात्रै भएको सर्वोच्चको जिकिर