नेकपा एसद्वारा विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप

नेकपा एसद्वारा विपक्षमा मतदान गर्न ह्विप