15th June | 2021 | Tuesday | 9:31:22 AM

इजरायल रोजगारीका लागि निर्देशिका तयार, पहिलो चरणमा केयर गिभर लैजाने

  POSTED ON : बैशाख २७, २०७८ (८:५३ AM)

इजरायल रोजगारीका लागि निर्देशिका तयार, पहिलो चरणमा केयर गिभर लैजाने

काठमाडौं । सरकारले नेपालीलाई इजरायलको रोजगारीमा पठाउने निर्देशिका जारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘इजरायल नेपाली सहयोगी कामदार पठाउने सम्बन्धी निर्देशिक २०७८ जारी गरेको हो । नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीचको श्रम सझौता र सो सझौता कार्यान्वयन सम्झौताबमोजिम इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहयोगी कामदार पठाउने कार्यलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन निर्देशिका तर्जुमा गरिएको हो । निर्देशिका जारीसँगै नेपाली कामदारलाई इजरायल जान बाटो खुलेको छ ।

 इजरायलमा अस्थायी रोजगारीसम्बन्धी २०७७ साल असोजमा भएको सम्झौताअनुसार केयर गिभर, कृषि, होटल र रेष्टुराँ, निर्माणलगायत क्षेत्रमा नेपालीले रोजगारी पाउनेछन् । तत्कालका लागि भने केयर गिभरले मात्रै अवसर पाउने बताइएको छ ।

इजरायलस्थित नेपाली राजदूतावासमा इजरायल सरकारबाट रोजगारी माग प्राप्त भएपछि राजदूतावासले नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको वैदेशिकसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ बमोजिम प्रमाणिकरण गरी रोजगारीको माग वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा प्रविष्ट गराउनुपर्नेछ । रोजगारीको माग प्राप्तिपछि १४ दिनभित्र विभागले पीआईबीएसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन सम्झौतमा आवश्यक विवरण खुलाउनुपर्नेछ । विवरण खुलाएपछि कम्तीमा २१ दिनको म्याद दिई विभागको वेबसाइट र राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

 इजरायलमा माग भएको रोजगारीको पद र संख्या, कार्य विवरण तथा सेवा सुविधाको शर्त, आवश्यक योग्यता, दरखास्त दिने प्रक्रिया, छनौट प्रक्रियाकाृ समान्य जानकारी र पिआइबिए र विभागले निर्धारण गरेको अन्य आवश्यक विवरण सूचनामा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । निर्देशिका अनुसार रोजगारीका लागि दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारको कार्यान्वयनमा सम्झौता तोकिएको योग्यताको अतिरिक्त योग्यता पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । जसमा २५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको नेपाली नागरिक, कम्तीमा १.५ मिटर उचाइ तथा ४५ केजी तौल भएको र कम्तीमा १० कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमी वा सिएमएसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा १५ महिनाको अध्ययन पूरा गरेको वा कक्षा १२ वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त तालिमप्रदायक संस्थाबाट केयर गिभिङसम्बन्धी कम्तीमा ३ महिनाको तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । अंग्रेजी भाषाको ज्ञान भएको, शारीरिक तथा मानसिकरुपमा स्वस्थ र असल चरित्रको हुनुपर्नेछ ।

प्रकाशित सूचनाअनुसार इच्छुक योग्यता पुगेको उम्मेदवारले विभागले तोकेको अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिनसक्नेछन् । जसमा (२) उपदफा (१) बमोजिमका आवेदनसाथ प्राप्त कागजात छानबिन गरी बिभागले योग्य उम्मेदवारको आवेदन स्वीकृत गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम आवेदन स्वीकृत भएको जानकारी सम्बन्धित उम्मेदवारलाई निजले आवेदनमा उल्लेख गरेको मोबाइल नम्बरमा एसएसएसमार्फत् दिइनेछ । यसरी जानकारी दिँदा आवेदन अस्वीकृत भएका उम्मेदवारको हकमा आवेदन अस्वीकृत हुनुकोे कारणसमेत खुलाउनुपर्नेछ । निर्देशिकाअनुसार आवेदन स्वीकृत भएका उम्मेदवारको सूची तयार गरी विभागले छनौट समिति समक्ष पेश गनुपर्ने छ ।

आवेदन स्वीकृत भई तोकेबमोजिमको सूचीमा रहेका उम्मेदवारको उचाइ, तौल र अंग्रेज भाषा परीक्षणका लागि आवेदन पेश गर्दा अनलाइन प्रणालीमार्फत बुझाएका सक्कल कागजातसहित उपस्थित हुन विभागले सम्बन्धित उम्मेदावरलाई मिति, समय र स्थान तोकेअनुसारको माध्यमबाट सूचना गर्नुपर्नेछ । सूचना उल्लेख मिति, समय र स्थानमा उपस्थित उम्मेदवारको उचाई र तौलको परीक्षण गरी सोको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारको अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गरिनेछ । इच्छुक कामदारको उचाई र तौल परीक्षण गर्दा तोकेअनुुसार पूरा हुने उम्मेदवारलाई अंगे्रजी भाषा परीक्षणमा सहभागी गराइनेछ भने उचाई वा तौल पूरा नहुने उम्मेदवारको नाम सूचीबाट हटाइनेछ ।

 सरकारले तोकेको छनौट प्रक्रियाअनुसार अंग्रेजी भाषा परीक्षण गर्दा रोष्टरमा रहेका विज्ञ व्यक्तिको सहयोगमा परीक्षा गरिनेछ । अंग्रेजी भाषा परीक्षण गरी उम्मेदवारले प्राप्त गरेको अंक सम्बन्धित उम्मेदवारको अनलाइन प्रोफाइलमा सम्बन्धित विज्ञले आफैं प्रविष्ट गर्नेछ । त्यसपछि उम्मेदवारले प्राप्त गरेको प्राप्तांकको आधारमा छनोट समितिले योग्यताक्रम कायम गरी इजरायलबाट प्राप्त मागसंख्या भन्दा २५ प्रतिशत बढी उम्मेदवारको नामावली तयार गर्नेछ । सम्पूर्ण कार्यपछि तयार गरिएको नामावली विभागले पिआइबिएलाई पठाई सोको विवरण विभागको वेबसाइटमा प्रकाशन गर्नेछ । रोजगार सम्झौता भई प्रवेशाज्ञा प्राप्त गरेका व्यक्तिले इजरायल प्रस्थानअघि कार्यान्वयन सम्झौता र नियमावलीको नियम २० बमोजिम अभिमुखीकरण तालिम लिनुपर्नेछ । 

त्यसैगरी रोजगार सम्झौता भई प्र्रवेशाज्ञा प्राप्त गरेका व्यक्तिले ऐनको दफा २६ ले तोकेको बिमांकमा नघट्ने गरी विभागमा सूचीकृत बिमा कम्पनीमा वीमा गराउनुपर्नेछ । त्यस्तै रोजगार सझौता भई प्रवेशाज्ञा प्राप्त कामदारले ऐनको दफा ३२ बमोजिम वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ ।

निर्देशिकाअनुसार रोजगार सम्झौता गरेको व्यक्तिले ऐनको दफा ७२ बमोजिम स्वास्थ्य परीक्षण गरी प्राप्त शारीरिक तथा मानसिकरुपमा स्वस्थ रहेको प्रमाणपत्र, नेपाल प्रहरीले प्रदान गरेको असल चारित्रिक प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्र्ने छ ।

 रोजगार सम्झौता भई प्रवेशाज्ञाबमोजिम नेपाली नागरिकलाई रोजगारीका लागि इजरायल पठाउँदा लाग्ने हवाई भाडा, वीमा, स्वास्थ्य परीक्षण, कल्याणकारी कोषको रकम र श्रम स्वीकृति लिँदा लाग्ने खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने भनी रोजगार सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा सोहीबमोजिम र रोजगारदाताले नव्यहोर्ने अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्नेछ ।


Views: 83