अछाममा ७१ करोड २२ लाख बढी बजेट फ्रिज, ८६.८ प्रतिशत बजेट खर्च

एकेन्द्र खत्री   POSTED ON : श्रावण १२, २०७८ (१:२६ PM)

अछाममा ७१ करोड २२ लाख बढी बजेट फ्रिज, ८६.८ प्रतिशत बजेट खर्च

अछाम । अछाम जिल्लामागतआर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा सङ्घीय सरकारको ८९.४० प्रतिशत र सुदूरपश्चिमप्रदेश सरकारको ७७.२६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । अछाम जिल्लामागतआर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा सङ्घ सरकार र प्रदेश सरकारको जम्मा गरी ९ खर्व २५ करोड ६८ लाख ६ हजार २ सय ६२ बजेट प्राप्तभएको थियो ।जसमा७खर्व ९६ करोड ७६ लाख ६४ हजार ४ सय २९ पैसा बजेट खर्च भएको छ भने १ खर्व २८ करोड ९१ लाख ३८ हजार ८ सय ३२ रुपयौँ बजेट खर्च हुननसकेर फ्रिजभएको कोष तथा लेखानियन्त्रककार्यालय अछामले जनाएको छ ।

जसको जम्माखर्च रकम ८६.८ प्रतिशतहुन आउँछ । सङ्घीय सरकारले गतआर्थिक वर्षमापुँजीगततर्फ विनियोजन गरेको ६५ करोड ४२ लाख २२ हजार मध्ये ४० करोड ३३ लाख ४३ हजार ३ सय ११ रुपयौँ ३३ पैसा बजेट खर्च भएको छ भने २५ करोड ८ लाख ८१ हजार ६ सय ८८. ६६ रुपयौँ रकमखर्च हुननसकेर फ्रिजभएको छ । जम्मा सङ्घीय सरकारको पुजीगततर्फको बजेट खर्च ६१.६५ प्रतिशतहुन आउँछ ।यस्तै सङ्घीय सरकारको चालु तर्फकालागिजम्माविनियोजन बजेट ६ खर्व ६ करोड ६० लाख २२ हजार १ सय ६२ रुपयौँ मध्ये ५ खर्व ६० करोड ४६ लाख ६२ हजार ९ सय ४२ रुपयौँै खर्च भएको छ भने ४६ करोड १३ लाख ६० हजार १ सय ५२. ५८ पैसा रकमखर्च हुननसकेर फ्रिजभएको कोष तथा लेखानियन्त्रककार्यालयकाकोष नियन्त्रक जय कुमार चन्दले बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारको बजेट मध्ये चालु तर्फमा ६१.६५ प्रतिशत बजेट खर्च हुन आउँछ ।अछाम जिल्लाकालागि सङ्घीय सरकारबाट ६ अर्ब ७२ करोड २ लाख ४७हजार १ सय ६२ रुपयाप्राप्तभएको थियो । भने जम्माखर्च ६ अर्ब ८० लाख ५ हजार ३ सय २०. ७५ पैसा बजेट खर्च भएको छ । सङ्घीय सरकारको जम्मा बजेट मध्ये ७१ करोड २२ लाख ४१ हजार ८ सय ४१. २५ प्रतिशत बजेट खर्च हुननसकेर फ्रिजभएको छ ।सुदूरपश्चिमप्रदेश सरकारले गतआर्थिक वर्ष २०७७-०७८ माविनियोजन गरेको चालुतर्फको बजेट १ खर्व १ करोड ९७लाख ५८ हजार १ सय मध्ये जम्मा ८५ करोड ७८ लाख ८५ हजार ७ सय ६६.४१ पैसा बजेट खर्च भएको छ भने १६ करोड १८ लाख७२ हजार ३ सय ५९ रुपया बजेट खर्च हुननसकेर फ्रिजभएको छ । प्रदेश सरकारको बजेट मध्ये चालुतर्फको बजेटमा ८४.१२ प्रतिशत बजेट खर्च हुन आउँछ ।यस्तै सुदूरपश्चिमप्रदेश सरकारको पुजीगततर्फको बजेट १ खर्ब ५१ करोड ६८ लाख १ हजार बजेटमध्ये १ खर्व १० करोड १७लाख७६ हजार ३ सय ४२.१७ रुपयौँ बजेट खर्च भएको छ भने ४३ करोड ५० लाख २४ हजार ६ सय ९७.८३ पैसा बजेट खर्च हुननसकेर फ्रिजभएको छ ।

प्रदेश सरकारको कुल बजेटको पुजीगततर्फको खर्च रकम७२.१० प्रतिशतहुन आउँछ । आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा सुदूरपश्चिमप्रदेश सरकारले अछाम जिल्लाकालागि २ खर्व ५३ करोड ६५ लाख ५९ हजार १ सय रुपयामध्ये १ खर्व ९५ करोड ९६ लाख ६२ हजार १ सय ८. ५८ पैसा बजेट खर्च भएको छ भने ५७ करोड ६८ लाख ९६ हजार ९ सय ९१.४२ पैसा बजेट खर्च हुननसकेर फ्रिजभएको छ ।सुदूरपश्चिमप्रदेश सरकारले अछामका लागिविनियोजन गरेको जम्मा बजेट खर्च मध्ये ७७.२६ प्रतिशतखर्च हुन आउँछ । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको अधिकांश बजेट भने असारमाआएर खर्च भएको पाइएको छ ।यसैबिच अछाममा सघ र प्रदेश तर्फबाट राजश्वपनि सङ्कलनभएको छ । प्रदेश तर्फमा ९२ लाख ९६ हजार ९ सय ४७. ०४ प्रतिशत र सङ्घीय सरकार तर्फ ३१ करोड ६६ लाख २० हजार ७ सय ९५. ७१ प्रतिशत राजश्व सङ्कलनभएको छ ।


Top