स्वस्थ रहन आजैदेखि लागू गर्नुहोस् यस्ता बानी

स्वस्थ रहन आजैदेखि लागू गर्नुहोस् यस्ता बानी