भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सबै शक्तिहरु एकतावद्ध हुनुपर्छ : अध्यक्ष ओली

भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि सबै शक्तिहरु एकतावद्ध हुनुपर्छ : अध्यक्ष ओली