विश्वका एक अर्ब भन्दा बढी मानिसमा मोटोपना

विश्वका एक अर्ब भन्दा बढी मानिसमा मोटोपना